Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nậm He

Nậm He - Mường Tùng, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcsnamhe@edu.viettel.vn